เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก,จำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก,ห้างง่วนไช่หลี หจก.

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก,จำหน่ายเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก,ห้างง่วนไช่หลี หจก.เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

แยกออกเป็นประเภท ดังนี้ ดูเพิ่มเติม คลิก

1. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบลอย หน้าคอนกรีต

เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่โล่ง กลางแจ้ง สถาพแวดล้อมแบบเปิด ตลอด 24 ชม.

- โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก Wire Flang ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน

- รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น Strength 320 Kg./ CU.CM พร้อมงานก่อสร้างทางขึ้น - ลง คอนกรีต

- พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด

- พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และการทำระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่าหรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน - บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุทุก 2 ปี ) จากหน่วยงานกองชั่งตวงวัดทั่วประเทศ2. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบลอย โครงสร้างเหล็กทั้งชุด

เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่โล่ง กลางแจ้ง สถาพแวดล้อมแบบเปิด ตลอด 24 ชม.

- โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก Wire Flang ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน

- รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยเหล็กแผ่นหนา 9-11 mm. ตลอดพื้นแท่นชั่ง พร้อมงานก่อสร้างทางขึ้น - ลง คอนกรีต

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายนอกระดับ IP-68 ซึ่งเป็นระดับกันฝุ่น กันน้ำสูงสุด สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยได้ทุกฤดูกาล

- พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด

- พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และติดตั้งระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่า หรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน

- บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุทุก 2 ปี ) จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศ3. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบลอย โครงสร้างเหล็กทั้งชุด ( Knock Down )

โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก U-shape beams ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี more info แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน

- รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยเหล็กแผ่นหนา 9-11 mm. ตลอดพื้นแท่นชั่ง

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายนอกระดับ IP-68 ซึ่งเป็นระดับกันฝุ่น กันน้ำสูงสุด สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยได้ทุกฤดูกาล

- พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด

- พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และการทำระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่า หรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน

- ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับระบายน้ำภายในแท่นชั่ง ขนาด 100-200 ลิตร ต่อนาที

- บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุ ทุก 2 ปี ) จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศ4. เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบฝัง หน้าคอนกรีต

เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดและในพื้นที่ ที่มีหลังคาคลุมแท่นชั่ง

- โครงสร้างแท่นเป็นเหล็ก Wire Flang ทาสีรองพื้น และสีจริงอย่างดี แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน

- รองรับน้ำหนักรถบรรทุก ( หน้าแท่น ชั่ง ) ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น Strength 320 Kg./ CU.CM

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายนอกระดับ IP-68 ซึ่งเป็นระดับกันฝุ่น กันน้ำสูงสุด สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมในประเทศไทยได้ทุกฤดูกาล

- พร้อมอุปกรณ์แสดงน้ำหนัก ชุดคอมพิวเตอร์ และโปแกรมฯ ภายในห้องชั่งน้ำหนัก ครบชุด

- พร้อมระบบ Surge protection ภายในห้องควบคุม และการทำระบบกราวนด์ที่แท่งกราวนด์สามารถเข้าใกล้จุดศูนย์ร่วมของโลก (Common Earth) อย่างแท้จริง เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จากไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่า หรือเกิดจากระบบมอเตอร์ขนาดใหญ่ของโรงงาน

- ระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ สำหรับระบายน้ำภายในแท่นชั่ง ขนาด 100-200 ลิตร ต่อนาที

- บริการตรวจรับรองชั้นแรก(เครื่องใหม่) / ชั้นหลัง ( ต่ออายุ ทุก 2 ปี ) จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศห้างง่วนไช่หลี หจก.

Thailand's Weighing Scale Supercenter

ศูนย์รวมเครื่องชั่ง ระบบงานชั่ง และอุปกรณ์ ออกแบบ-ติดตั้งระบบงานชั่ง ให้คำปรึกษา บริการงานช่างครบวงจร

           ห้างง่วนไช่หลี  ผู้แทนจำหน่าย ออกแบบ ซ่อมและติดตั้งเครื่องชั่งทุกประเภท คุณภาพสูง เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่งวางพื้น, เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาดเล็ก, เครื่องอ่านนำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่งกันน้ำ, เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานพาณิชย์ อาทิ เครื่องชั่งน้ำหนักคน, เครื่องชั่งคิดราคา, เครื่องชั่งนับจำนวน, เครื่องชั่งน้ำหนักงานอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งบรรจุถุง, ระบบชั่งควบคุมสายการผลิต, เครื่องชั่งสายพานลำเลียง, เครื่องชั่งแขวน, เครื่องชั่งน้ำหนักปศุสัตว์, เครื่องน้ำหนักงานกลไก, เครื่องชั่งสำหรับห้องเย็น, เครื่องชั่งสำหรับห้องทดลอง อัญมณี และทองคำ, เครื่องชั่งสำหรับงานค้าปลีก, เครื่องชั่ง สำหรับห้องเย็น, เครื่องชั่งอุตสาหกรรม, เครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์บริการให้คำปรึกษา พร้อมบริการงานช่างครบวงจรสนใจติดต่อ ห้างง่วนไช่หลี หจก.44-48 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100Phone : 0-2249-8805-8Fax : 0-2221-2534E-mail : ncl280@ncl.co.thWebsite : ncl.thailandpocketpages.comwww.ncl.co.th


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *